Maria Elbander
Verksamhetschef
Maria Elbander

Maria har administrativt ledningsansvar och övergripande ansvar för verksamheten

0157-218 60

maria.elbander@vikingens-vardhem.se

Anna-Karin Kåbring
Enhetschef
Anna-Karin Kåbring

Anna-Karin har ansvar för våra boende och vår personal

0157-207 05

anna-karin.kabring@vikingens-vardhem.se

Sofhia Hultman
Arbetsterapeut
Sofhia Hultman

Sofhia är ansvarig för våra boendes hjälpmedel samt utreder dess funktionsnivå

0157-207 87

sofhia.hultman@vikingens-vardhem.se

Pauline Warselius
Pauline Warselius

Pauline är medicinskt ansvarig läkare

0157-207 05

vikingen@vikingens-vardhem.se

Kent Olsson
Placeringsansvarig
Kent Olsson

Kent är första kontakten med oss vid ny placering

0707-530 485

kentolsson61@hotmail.com

Anna Carlsson
Avdelningschef, Alkohol- och drogterapeut
Anna Carlsson

Anna ansvarar för avdelningsarbetet samt utför utredningar, bedömningar och skapar behandlingsplan för boende med beroendesyndrom

0157-207 05

anna.carlsson@vikingens-vardhem.se